Regulamin

WILLA  I  DOMEK      ” TOPORÓWKA „

REGULAMIN

1. Dokonanie  rezerwacji   i  wpłata  zadatku  jest  jednoznaczna  z  akceptacją  postanowień  niniejszego  regulaminu .

2.Dokonując rezerwacji  Klient  wyraża  zgodę  na przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  w  celu  realizacji  rezerwacji  i  dopełnienia  obowiązku  meldunkowego

3.W  przypadku  rezygnacji z pobytu  objętego  rezerwacją  zadatek  podlega  zwrotowi  jeżeli  rezygnacja  nastąpi  na  minimum 21 dni przed planowanym przyjazdem –  nie  dotyczy Majówki , Wielkanocy , Bożego Narodzenia i Sylwestra –  zadatek  za pobyt  w  tych  okresach  nie  podlega  zwrotowi

4. W  dniu  przyjazdu  do  Domku Toporówka  pobierana  jest  kaucja  w  wysokości 400 zł  która  jest  zwracana  w  dniu  wyjazdu  po  sprawdzeniu  domku .

5. Doba  hotelowa  –  zarówno  w  Willi  jak i w  Domku Toporówka –  rozpoczyna  się  o  godz  15:00  w  dniu  przyjazdu  a  kończy  o  godz   10:00  w  dniu  wyjazdu

6. Klient  zobowiązany  jest  w  dniu  przyjazdu   do  uregulowania  całej  należności za  pobyt  –  nawet  jeżeli  z  przyczyn  niezależnych  od  Właściciela   przyjazd   ulegnie  opóźnieniu  a  pobyt  skróceniu

7. Uwagi  co  do  uszkodzeń  lub  zniszczeń  w  Domku  lub  wynajmowanych pokojach w  Willi  Toporówka należy  zgłosić   niezwłocznie  właścicielowi obiektu –  goście  ponoszą  odpowiedzialność majątkową za powstałe w  czasie  ich pobytu  szkody –  nawet  jeżeli powstały  z  winy  nieumyślnej

8. Goście  Willi  i  Domku  Toporówka  –  rodzice  lub  opiekunowie –  zobowiązani   są   do  sprawowania  opieki  nad  swoimi  dziećmi   ,  z  tego  tytułu  ponoszą  również  odpowiedzialność  za wszelkie  szkody  wynikające  z   braku  nadzoru

9. W  Willi i  Domku  Toporówka  obowiązuje  całkowity  zakaz  palenia  tytoniu  oraz  używania  otwartego  ognia – m .in.  świeczek , lampek  naftowych ,  gazowych  , własnych  kuchenek  gazowych  i  elektrycznych oraz  grzejników elektrycznych .  Za  niezastosowanie  się  do  powyższego  zakazu  naliczona  zostanie  kara  pieniężna  w  wysokości 300 zł .

10.Ze  względu  na  drewniane  podłogi  w  Domku  Toporówka  i  konieczność utrzymania  ich  w  czystości  prosimy  o  chodzenie w  pantoflach . W  domku obowiązuje  zakaz  chodzenia w  butach  na obcasach  lub  butach  które mogą  uszkodzić powierzchnię  drewnianą  podług i  schodów

11.Śmieci  i inne  odpady  należy  składować  w  pojemnikach  znajdujących  się  przy  wjeździe  na  teren  posesji

12. Właściciel  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  wartościowe  pozostawione  w  Domku  lub  wynajmowanych  pokojach Willi  Toporówka

13.Właściciel  nie ponosi  odpowiedzialności  finansowej  względem Klienta  za zdarzenia  losowe nie  wynikające z  bezpośredniej  winy właściciela takie jak : awarie elektryczne  czy  wodno-kanalizacyjne lub  techniczne urządzeń  znajdujących  się w  domku  a  powstałe  nagle . Każde  takie  zdarzenie powinno  być  natychmiast zgłaszane  właścicielowi .

14.  Cisza  nocna  obowiązuje  od 22:00  do  6:00 rano

15.  Osoby  niezameldowane mogą  przebywać  na  terenie  obiektu  w  godzinach  8-22:00 .

16. Przebywanie  na  terenie  obiektu  osób  niezameldowanych po  godzinie 22:00  jest  równoznaczne   ze  zgodą  Klienta   na  odpłatne  dokwaterowanie  tych  osób . Osoby  niezgłoszone  będą  płaciły  podwójną  cenę  za  nocleg .

17. W   razie  ciężkiego  naruszenia  postanowień  niniejszego  regulaminu   wynajmujący  uprawniony  jest  do  zerwania  umowy  najmu  i  nakazania  niezwłocznego  opuszczenia obiektu  Willa  i  Domek  Toporówka

18. Cena  usług świadczonych przez właściciela  nie  obejmuje  ubezpieczenia .

19. Goście  Willi i Domku Toporówka  mogą  korzystać z  udogodnień  na  terenie  obiektu  np. grilla , leżaków  miejsc zabaw dla  dzieci itp.  zgodnie z  ich  przeznaczeniem  .

20. Willa  i  Domek Toporówka   oraz    parking  obiektu  jest  monitorowany  –   goście  odpowiadają   finansowo  za  wszelkie  szkody  materialne   wynikające  z    ich   niewłaściwego   zachowania .